Vergoedingen

Als fysiotherapeut leveren wij zorg. Deze zorg leveren wij aan u, de patiënt. Hoeveel van deze therapeutische zorg vergoed wordt hangt af van voor welk vorm van zorgverzekering u heeft gekozen en heeft afgesloten. Dit vindt u terug in de overeenkomst (polis) van uw zorgverzekering. Vanuit Service en kwaliteitsoogpunt informeren wij u waar mogelijk graag over de spelregels van de zorgverzekeringsmaatschappijen, de kosten en ook over de etiquetes rondom afspraken maken in de praktijk.

Realiseert u zich alstublieft dat uw therapeut maar ook onze administratief medewerkers, zijn of haar uiterste best doen om u te helpen (in beweging) en dus tot uw dienst te zijn? U dient echter zelf volledig verantwoordelijkheid te nemen in dit gehele administratieve – zorgverzekeringen proces. Mocht er onduidelijkheid zijn of twijfelt u over de administratieve – en daaruit voortvloeiende financiële afhandeling, vraag hiernaar. Nogmaals, U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de geboden expertise en dienst.

 

Fysiotherapie en vergoedingen

Fysiotherapie wordt gedeeltelijk uit de basisverzekering en gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit is afhankelijk van de diagnose. Indien u niet verzekerd bent voor de zorg krijgt u een particuliere nota.

Als fysiotherapeut declareren wij deze zorg direct voor u bij de verzekeraar waar wij een contract mee hebben. Omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert en deze voorwaarden aan veel veranderingen onderhevig zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen in welke mate u behandelingen vergoed krijgt. 

Raadpleeg hiervoor uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar. Op de site van zorgvergoeding.com kunt u zich uitgebreid laten informeren over de geldende regels. 

 In onderstaand filmpje willen we u van dienst zijn u extra te informeren over een aantal algemeen geldende regels. (aanvullende verzekering, eigen risico, chronische indicatie). Aan dit filmpje zijn geen rechten te ontlenen. Gaat u altijd in uw eigen polisvoorwaarden na wat de regels zijn bij uw verzekeringsmaatschappij.

 Voor 2022/2023 zijn er contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars

Voor 2022 en 2023 zijn er contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars 

  • Kijkt u voor de exacte voorwaarden in uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar. Neem aub uw verantwoordelijkheid hierin!

Tarieven

Indien u vanuit uw zorgverzekering geen financiële dekking heeft, krijgt u een nota thuisgestuurd.  Soms kunt u deze nota (alsnog) indienen bij uw zorgverzekeraar. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden.

De praktijktarieven (per 01-01-2024):

De afspraken worden gedeclareerd volgens kwaliteitscodes/behandelcodes die gesteld en geeist worden door de zorgverzekeraars.

Fysiotherapie intake en onderzoek €66,25
Fysiotherapie behandeling €49,50
Manuele therapie behandeling €66,00
Oedeemfysiotherapie €62,00
Kinderfysiotherapie 1malig verslag/rapport/instrcutie ouders etc. 
op aanvraag 

Toeslag aan huis behandeling €21,00

  • Er zal altijd gestart worden met een intake + onderzoek. Hierin zit (vanuit de zorgverzekeraar-Wet&Regelgeving en beroepsgroep) verplicht verwerkt dat er een fysiotherapeutische analyse wordt gemaakt en de (nogmaals: vanuit de zorgverzekeraar-Wet&Regelgeving en beroepsgroep) verslaglegging + vragenlijsten verwerkt (in het EPD = Electronisch Patiënten Dossier). Ook deze vragenlijsten moeten verplicht regelmatig en bij afsluiting van behandeltraject geëvalueerd worden.

Realiseert u zich alstublieft dat wij hier volledig aan mee dienen te werken en dat dit onderdeel is van ons professioneel handelen.

De intake zal (op dezelfde dag) als de ingeplande tijd dit toelaat gevolgd worden door een behandeling fysio-manueel therapie.
Realiseert u zich alstublieft dat een behandeling o.a. ook het geven van (houding)advies is, het doen van stretching, geven van huiswerk oefeningen, coaching en uitleg van allerhande gerelateerde gezondheidsaspecten inhoudt. Dit wordt als kwaliteitscode ( 1000, 1200 of 2000 en/of andere code) aanvullende op de intake code (1864, 1870) gedeclareerd.

  • Wij staan voor kwaliteit van zorg leveren. Dit is niet in tijd te vangen maar wordt wel als tijd in een agenda van onze zorgprofessionals gereserveerd. Dit gaat over de vele aspecten en verantwoordelijkheid van (para)medische zorgverlening om een optimaal resultaat in gezondheid en fitheid te waarborgen en te creëren.

Realiseert u zich alstublieft dat er achter de schermen van dit zorgproces zich (verplicht vanuit zorgverzekering/zorgwetgeving) veel afspeelt. U als patiënt krijgt hier wellicht niet alles van mee maar dit vormt wel een wezenlijk onderdeel van uw intake en behandeling(en) en moet noodzakelijkerwijs gedaan worden

Afspraken wijzigen of afzeggen

Een afspraak wijzigen of afzeggen kan telefonisch of via de mail. De voorkeur blijft persoonlijk telefonisch contact zodat direct professioneel gehandeld kan worden naar een passende oplossing en/of vervolg.
Wanneer de telefoniste overdag in gesprek is of in het weekend gebruiken wij een (VOIP) antwoordapparaat, spreek dit in waarna u indien van toepassing, zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt.
Zegt u ruim van tevoren af, dan kunt u dit per mail doen via info@mcibis.nl. Zeg een afspraak niet af via WhatsApp of per sms.

Zeg een afspraak alstublieft tijdig af. Geef ons aub genoeg tijd zodat we een vrijgekomen behandeltijd aan iemand anders kunnen gunnen. Echter doe dit minimaal 24 uur van tevoren. Indien u de afspraak binnen deze 24uur voor het tijdstip afmeldt dan kan deze in rekening gebracht (75% gepland tarief) worden.
In het weekend, zaterdag en zondag– is dit mogelijk om op het antwoordapparaat een bericht in te spreken. Probeer daar waar mogelijk om voor het weekend met onze administratie te bellen? Graag!!! Zo kan de administratie overzicht blijven houden over de agenda’s in en na het weekend.

Realiseert u zich alstublieft dat wij als zorgverleningsbedrijf en uw fysiotherapeut bij (last-minute) afzegging niet betaald krijgen. Immers er kan en mag  geen declaratie gedaan worden naar de zorgverzekeraar.