Vergoeding

Kosten en vergoeding fysiotherapie

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijgt u te maken met een verplicht eigen risico. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico. U kunt er ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen.
Ondanks dat wij u zo goed mogelijk proberen te informeren kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor (informatie over) uw vergoedingen. Raadpleeg hiervoor uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar.

 

Fysiotherapie in de aanvullend en/of basisverzekering.
Chronische indicaties.
Eigen risico
Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Bij bepaalde aandoeningen - door verzekeraars “chronische indicaties” genoemd - waar meer fysiotherapie voor nodig is, kunnen volwassenen na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van het aanvullende pakket. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, dient u deze eerste 20 (of een deel daarvan) zelf te voldoen. Na de 20ste behandeling zal er gedeclareerd worden ten laste van uw basisverzekering. 

Of uw behandelingen in aanmerking komen voor behandelingen uit de basisverzekering is afhankelijk van de diagnose die de arts stelt en/of deze diagnose voorkomt op de lijst die VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesteld heeft. Uw therapeut kan u hier verder over informeren.
Indien u diagnose geen chronische indicatie betreft moeten de behandelingen uit uw aanvullende verzekeringspakket vergoed c.q. gedeclareerd worden.

Voor fysiotherapie (tenzij het een chronische indicatie betreft) heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. De fysiotherapeut zal tijdens de intake professioneel bepalen of u in behandeling genomen kan worden, zo nodig verder (para)medisch overleggen, terugkoppelen en/of u terugverwijzen naar de huisarts. 

Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald. Valt u behandeling onder de aanvullende verzekering dan is er geen sprake van een eigen risico.

 

Met welke verzekeringsmaatschappijen heeft Medisch Centrum IBIS een contract?

 

Als fysiotherapiepraktijk kun je een contract afsluiten met de zorgverzekeraars. De behandelingen kunnen dan direct ingediend worden bij de zorgverzekeraar en de patiënt krijgt dan de volledige vergoeding uit zijn verzekeringspakket.
Medisch Centrum IBIS heeft in 2018 met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten.

Wij willen als para-medisch centrum kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Bepaalde contracten bieden dusdanig hoge administratieve lasten, bepaalde voorwaarden en/of lage tarieven waardoor er ons inziens te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- nascholing en innovatie is. Om voor zowel u als patiënt, maar ook voor onze werknemers en onszelf de juiste keuze te maken hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde contracten in 2019 wel en niet te tekenen.

Voor 2019 hebben wij besloten, ondanks alle bezwaren in sommige contracten over administratieve lasten en te lage tarieven, met de volgende verzekeraars nog WEL een contract af te sluiten.

• DSW (inclusief Stad Holland, InTwente)
• Menzis (Inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema)
• VRZ (Zorg en Zekerheid)
• Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)
• Achmea (inclusief Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Avéro Achmea, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik! en YouCare.nu)
• Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)
• CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd)
• ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse)

Medisch Centrum IBIS heeft voor het jaar 2019 GEEN zorgovereenkomsten afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen
 
• VGZ (inclusief VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, umc, de Goudse, United Consumers, Iza cura, aevitae, IAK)
• ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA). Let erop dat ONVZ een vrijezorgpolis betreft.


Heeft u of overweegt u een zorgverzekering bij één van deze zorgverzekeraars dan betekent dit dat u in 2019 zelf de nota van de behandeling zult ontvangen. U dient deze zelf te betalen en kan deze vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt afhankelijk van uw polis hoeveel er dan door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Een restitutiepolis vergoed meer (vaak 100%) dan een naturapolis (vaak 75% van het laagste contracttarief).
Kijkt u voor de exacte voorwaarden in uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar.

 

 


Tarieven

Indien u geen dekking heeft of verzekerd bent bij een verzekeringsmaatschappij waar wij niet meer een contract hebben getekend, krijgt u direct van ons een nota. De nota’s worden verzorgd door FAMED.

De praktijktarieven:

Fysiotherapie intake en ondezoek                        €49.50

Fysiotherapie behandeling                                   €37.00

Manuele therapie behandeling                              €49.50

Oefentherapie Mensendieck intake en onderzoek   €42.50

Oefentherapie Mensendieck behandeling               €32.00

Toeslag aan huis behandeling                               €15.50

 

 

 

 

 

Laat u goed informeren over wat voor u de juiste keuze is!

Uitgebreide (achtergrond) informatie over zorgverzekeringen, natura en/of restitutiepolis, zorgverzekeraars vergelijken etc kunt u nalezen op de volgende website:

https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/

 

 

 

 

* Waar in bovenstaand verhaal Fysiotherapie gesproken wordt kunt u ook Oefentherapie-mensendieck lezen. Directe toegankelijkheid Oefentherapie -Mensendieck heet DTO. 

Medisch Centrum IBIS | Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen | 020 - 640 50 26 | info@mcibis.nl