Kwaliteit

Onze Fysiotherapeuten

Alle Fysiotherapeuten werkzaam bij Medisch Centrum IBIS zijn ingeschreven bij het BIG register, het Keurmerk Fysiotherapie en indien van toepassing in het deelregister voor specialisaties. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Keurmerk fysiothearpie gesteld zijn. Wij investeren in de opleiding van onze fysiotherapeuten. Dit ziet u terug in het diverse aantal specialisaties en aandachtsgebieden binnen onze praktijk.

Een aantal van onze fysiotherapeuten zijn reeds opgeleid tot master van de Manuele Therapie en Sportfysiotherapie. 

 


PlusPraktijk - Toppraktijk - 

Medisch Centrum IBIS heeft het predicaat PlusPraktijk verdiend van verzekeraars AGIS/Achmea, CZ, OHRA, DeltaLloyd, en de Friesland verzekeraar. De Menzis geeft deze erkenning via de naam Toppraktijk.

Als PlusPraktijk voldoe je niet alleen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar ga je een stapje verder. Bijvoorbeeld met aanvullende programma's of met het inzichtelijk maken van kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het onder andere om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaard procedure voor het verslagleggen en in kaart brengen van klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en wachttijd. 

Door een onafhankelijk auditbureau (Health Care Auditing) zijn wij getoetst op 6 criteria:

 1. Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie

 2. Hypgiene-privay en veiligheid

achmeaplus

 3. Klachtenregeling

 4. Methodisch handelen (verslaglegging) - vakinhoudelijke toets

 5. Voorkomen in het Kwaliteitsregister

 6. Gebruik van KNGF richtlijnen

Op alle onderdelen scoorden we maximaal en daar wij wij uiteraard erg trots op. 

Voor meer informatie:

Zilveren Kruis Achmea - PlusPraktijk

Wij willen een praktijk zijn die voortdurend in beweging is. Daar waar mogelijk willen we onze kwaliteit borgen en verbeteren. Door het gebruik van een verbetercyclus kunnen wij uw opmerkingen vertalen naar actiepunten.

Hoe u de kwaliteit van onze praktijk heeft ervaren vinden wij het allerbelangrijkste, want daar draait het uiteindelijk om. Om dit inzichtelijk te maken gebruiken wij het patientervaringsonderzoek Paramedie. Dit wordt voor ons uitgezet en verwerkt door MediQuest. Aan het einde van de behandeling wordt u, indien u hiervoor toestemming geeft, via een mailbericht uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden anoniem door MediQuest verwerkt, en aan ons in een beveiligde omgeving teruggekoppeld. 


Klachtenregeling Fysiotherapie - Oefentherapie 

 
In deze praktijk voor fysiotherapie doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut.
Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultent kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Klik hier om direct bij de klachtenregeling van het Keurmerk te komen.

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot oefentherapie - Mensendieck dan gaat de klachtenregeling via VvOCM (de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). 

 

 

Privacy Beleid - Medisch Centrum IBIS.

Binnen Medisch Centrum IBIS doen wij er alles aan om u van de meest optimale zorg te voorzien. 

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, naast de administratieve gegevens
een registratie bij van uw medische gegevens. Dit is overeenkomend met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de PrivacyWet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Functionaris gegevensbescherming Kwaliteitsmanager Brenda Pronk. Bereikbaar via pronk@mcibis.nl

Huisreglement

 

Lees hier ons praktijkreglement.

 

 

Klant bij Medisch Centrum IBIS

Na het eerste telefonische contact krijgt u een afspraakbevestiging met het huisregelement via de mail toegestuurd. U kunt het huisregelement ook hier downloaden. 

Wat gebeurt er tijdens een intake?

Tijdens een uitgebreide intake kunnen we een zo volledig mogelijk beeld vormen van uw klachten ten aanzien van een eventueel uitgevoerde operatie. Op basis hiervan worden behandeldoelen en een behandelplan opgesteld. Indien gewenst, worden diverse metingen verricht. Met behulp van geavanceerde software en apparatuur kunnen kracht, coördinatie en de stabiliteit in beeld worden gebracht. Aan de hand hiervan wordt de belastbaarheid bepaald. Tevens wordt met behulp van een aantal vragenlijsten getracht inzicht te krijgen in uw klachtbeleving. Deze metingen en vragenlijsten kunnen gedurende het behandelproces een aantal keren worden herhaald om zo de voortgang te monitoren.

Hoe ziet het behandelproces eruit?

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de mobiliteit, coördinatie, spierkracht, stabiliteit en uw uithoudingsvermogen. Het grootste gedeelte van de behandeling zal bestaan uit functionele oefentherapie. Hierbij wordt de lokale en algehele belastbaarheid verhoogd en worden de functies die u nodig heeft in uw dagelijks leven, tijdens uw werk en tijdens het sporten weer hersteld. De behandeling vindt plaats aan de hand van behandelprotocollen. Middels een digitaal patiëntenvolgsysteem (Fysioroadmap) wordt de voortgang van de behandeling inzichtelijk gemaakt. Zo kan beoordeeld worden of de met u vooraf ingestelde behandeldoelen zijn gerealiseerd.

Uitbehandeld? De outtake.

Aan het eind van het behandelproces worden nogmaals de voor u relevante eindmetingen en vragenlijsten afgenomen. Er wordt geëvalueerd of de vooraf gestelde behandeldoelen zijn bereikt en er wordt een verslag naar de specialist verstuurd.

 

Praktijkreglement

Lees hier ons praktijkreglement.

Medisch Centrum IBIS | Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen | 020 - 640 50 26 | info@mcibis.nl